10% מהאוכלוסייה סובלים מהפרעות שינה, אבל נשים סובלות יותר

הפער בין המינים עולה עם הגיל (כשהבעיות הופכות נפוצות יותר) עד שהוא מכפיל את עצמו