תכנית לימודי המשך ברפואה מגדרית באוניברסיטת תל אביב

מטרות הלימוד להקנות מידע אודות השוני בפיזיולוגיה ובפתופיזיולוגיה במערכות הגוף של הגבר ושל האישה, להצביע על השלכות תובנה זו על הליכי אבחון וטיפול שונים בשני המינים.