מגדר בפסיכיאטריה

על יעילות תרופות מקבוצת ה-SNRI/SSRI בטיפול בתופעות התסמונת הקדם וסתית ובתסמיני גיל המעבר בנשים