כנס העדכונים לרופאי הקהילה

ד"ר ציפי דולב נואמת בנושא "אספקטים מגדריים בפסיכיאטריה" בכנס רופאים