טיפול תרופתי בראייה מגדרית

יום העיון השלישי של החברה הישראלית לרפואה מגדרית. דר' ציפי דולב על היבטים מגדריים בטיפול בהפרעות פסיכיאטריות