הפרעות שינה בנשים

שנת לילה טובה ,חשובה הן לבריאות הפיסית והן הנפשית .המפתיע הוא שרק בשנים האחרונות קימת התעוררות מחקרית וקלינית בתחום חקר השינה ביחס להבדלי המגדר.