המעבר לגיל המעבר

במעגל חיי האישה, שלב המעבר מתקופת הפוריות לשלב האי פוריות, הוא שלב צפוי וטבעי