החוג לפסיכיאטריה – לימודים קליניים למתמחים

תכנית לימודים – מרכז אקדמי ללימודי המשך, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב